Szkolenie okresowe PPOŻ
search
 • Szkolenie okresowe PPOŻ
 • Szkolenie okresowe PPOŻ

Szkolenie okresowe PPOŻ

70,00 zł

Przeszkolenie pracownika z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika bez względu na zajmowane stanowisko.

Ilość

Zgodnie z art. 4.1. ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. właściciel budynku, obiektu budowlanego lub
terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinna przeprowadzać osoba posiadająca odpowiednie kompetencje w tym zakresie – oficer lub aspirant pożarnictwa, bądź absolwent kursu organizowanego przez ośrodki szkolenia PSP.

     Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. nr 147, poz 1229 z późn. zm.).

000040
100 Przedmioty
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.