Księgowa - szkolenie okresowe bhp + PPOŻ
search
  • Księgowa - szkolenie okresowe bhp + PPOŻ
  • Księgowa - szkolenie okresowe bhp + PPOŻ

Księgowa - szkolenie okresowe bhp + PPOŻ

100,00 zł

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych przeznaczone jest dla księgowych.  Szkolenie zawiera elementy ochrony przeciwpożarowej. Pozytywny wynik egzaminu z powyższego szkolenia zwalnia pracodawcę z konieczności przeprowadzenia dodatkowego szkolenia PPOŻ.

Ilość

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych przeznaczone jest m.in. dla:


   - księgowych


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) ochrony przeciwpożarowej,

e) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.

W celu zaliczenia szkolenia konieczne jest rozwiązanie testu i naniesienie odpowiedzi na arkusz odpowiedzi, a następnie odesłanie go do usługodawcy za pomocą profilu użytkownika. Do zaliczenia szkolenia konieczna jest ponad połowa poprawnych odpowiedzi.

Termin ważności szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych – 6 lat.

Program szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,                                                                                                                 d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

5. Zapoznanie pracownika z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Postawa prawna:


    Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)


    Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)


     Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095)

     Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. nr 147, poz 1229 z późn. zm.).000022
97 Przedmioty
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.