Nauczyciel - szkolenie okresowe BHP + PPOŻ
search
  • Nauczyciel - szkolenie okresowe BHP + PPOŻ
  • Nauczyciel - szkolenie okresowe BHP + PPOŻ

Nauczyciel - szkolenie okresowe BHP + PPOŻ

100,00 zł

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż administracyjno-biurowe, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. dla nauczycieli.  Szkolenie zawiera elementy ochrony przeciwpożarowej. Pozytywny wynik egzaminu z powyższego szkolenia zwalnia pracodawcę z konieczności przeprowadzenia dodatkowego szkolenia PPOŻ.

Ilość

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż administracyjno-biurowe, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone jest m.in. dla:


   - nauczycieli.


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) ochrony przeciwpożarowej,

e) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników na stanowiskach innych niż administracyjno-biurowe, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu zaliczenia szkolenia konieczne jest rozwiązanie testu i naniesienie odpowiedzi na arkusz odpowiedzi, a następnie odesłanie go do usługodawcy za pomocą profilu użytkownika. Do zaliczenia szkolenia konieczna jest ponad połowa poprawnych odpowiedzi.

Termin ważności szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż administracyjno-biurowe, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 5 lat.

Program szkolenia okresowego bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż administracyjno-biurowe, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,                                                                                                                

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

5. Zapoznanie pracownika z warunkami ochrony przeciwpożarowej.

Postawa prawna:

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095)

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. nr 147, poz 1229 z późn. zm.).000060
100 Przedmioty
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.